Ekonomifakta

Skattesats, Tanum

Tanums kommun

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare. Kommunalskatten är 33,04 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats