Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Täby

Täby kommun

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tredje lägsta i landet med 51 959 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats