Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Täby

Täby kommun

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det åttonde högsta i landet med 61 109 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats