Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Täby

Täby kommun

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjunde lägsta i landet med 2,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats