Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Täby

Täby kommun

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats