Ekonomifakta

Andel högutbildade, Täby

Täby kommun

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte högsta i landet med 47,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats