Ekonomifakta

Andel företagare, Surahammar

Surahammars kommun

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare. Kommunen utmärker sig med låg företagsamhet och har den näst lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats