Ekonomifakta

Befolkningsökning, Surahammar

Surahammars kommun

Surahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 9 934 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 59:e lägsta i landet med −1,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats