Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sunne

Sunne kommun

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 331 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats