Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Sunne

Sunne kommun

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 86:e högsta i landet med 5,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats