Ekonomifakta

Andel företagare, Sunne

Sunne kommun

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats