Ekonomifakta

Andel högutbildade, Sunne

Sunne kommun

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 366 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats