Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Sundsvall

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 213 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 21:a lägsta i landet med 12,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats