Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Sundsvall

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun ligger i Västernorrlands län och har 99 213 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 21:a högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats