Ekonomifakta

Andel högutbildade, Sundbyberg

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 15:e högsta i landet med 39 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats