Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sundbyberg

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare. Värdet för befolkningsökning är det åttonde högsta i landet med 5,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats