Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Strängnäs

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 58:e högsta i landet med 53 042 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats