Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Strängnäs

Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och har 38 917 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats