Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Storuman

Storumans kommun

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 621 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 17:e lägsta i landet med 12 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats