Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Storuman

Storumans kommun

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 621 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats