Ekonomifakta

Befolkningsökning, Storuman

Storumans kommun

Storumans kommun ligger i Västerbottens län och har 5 621 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 17:e lägsta i landet med −3,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats