Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Stockholm

Stockholms stad

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjärde lägsta i landet med 52 041 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats