Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Stockholm

Stockholms stad

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 988 943 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 15:e högsta i landet med 57 890 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats