Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Stenungsund

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 16:e högsta i landet med 57 815 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats