Ekonomifakta

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Stenungsund

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Värdet för arbetslöshet (arbetsförmedlingen) är det 26:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Källa: Arbetsförmedlingen

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.

Kommunens webbplats