Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Stenungsund

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 14:e högsta i landet med 86,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats