Ekonomifakta

Andel högutbildade, Stenungsund

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun ligger i Västra Götalands län och har 27 862 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 65:e högsta i landet med 26,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats