Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Staffanstorp

Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 324 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats