Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Staffanstorp

Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 17:e högsta i landet med 86,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats