Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Sotenäs

Sotenäs kommun

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats