Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Sotenäs

Sotenäs kommun

Sotenäs kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 052 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats