Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sorsele

Sorsele kommun

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 78:e högsta i landet med 51 920 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats