Ekonomifakta

Nyföretagande, Sorsele

Sorsele kommun

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för nyföretagande är det 16:e högsta i landet med 15 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats