Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sorsele

Sorsele kommun

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 387 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 40:e lägsta i landet med −2,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats