Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 70 440 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats