Ekonomifakta

Medianinkomst, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 219 kr.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medianinkomst

Källa: SCB

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.

Kommunens webbplats