Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun ligger i Blekinge län och har 17 475 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats