Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Solna

Solna stad

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det lägsta i landet med 39 436 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats