Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Solna

Solna stad

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 37:e högsta i landet med 54 734 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats