Ekonomifakta

Andel högutbildade, Solna

Solna stad

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde högsta i landet med 50,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats