Ekonomifakta

Befolkningsökning, Solna

Solna stad

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 48:e högsta i landet med 2,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats