Ekonomifakta

Medelålder, Solna

Solna stad

Solna stad ligger i Stockholms län och har 85 426 invånare. Värdet för medelålder är det 11:e lägsta i landet med 39,6 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats