Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sollentuna

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 19:e högsta i landet med 57 383 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats