Ekonomifakta

Befolkningsökning, Sollentuna

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun ligger i Stockholms län och har 76 790 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 28:e högsta i landet med 3,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats