Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Sollefteå

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det näst högsta i landet med 16,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats