Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Sollefteå

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 589 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats