Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Sollefteå

Sollefteå kommun

Sollefteå kommun ligger i Västernorrlands län och har 18 523 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 40:e högsta i landet med 6,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats