Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Söderhamn

Söderhamns kommun

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 809 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats