Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Söderhamn

Söderhamns kommun

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 19:e högsta i landet med 6,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats