Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Söderhamn

Söderhamns kommun

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 35:e lägsta i landet med 78 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats